بر این اساس انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از رشد منفی ۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۷، در سال آینده نیز ۶ درصد کاهش یابد. در حالی که بانک مرکزی ونزوئلا در دسامبر ۲۰۱۵ انتشار آمارهای نرخ تورم را متوقف کرده، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور در سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۳۰۰ درصد رشد داشته باشد که بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان است. دومین نرخ تورم بالا در جهان به کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با ۴۴ درصد مربوط می‌شود.

در حالی که میزان تولید نفت ونزوئلا کاهش یافته و میزان عدم قطعیت در این کشور رو به افزایش است، پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری در این کشور در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۰ درصد برسد که این رقم نیز بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای جهان است. بعد از ونزوئلا، کشورهای آفریقای جنوبی و یونان با ۲۸ و ۲۱ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند.