انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۸ | 
رئیس انجمن/ عضو اصلی
دکتر امین حسن زاده
پست الکترونیکی:  am_hassanzadeh@sbu.ac.ir
محل کار: دانشگاه شهید بهشتینائب رئیس انجمن/ عضو اصلی
دکتر رضا افقی
پست الکترونیکی: r.ofoghi@yahoo.com
محل کار: دانشگاه علامه طباطبائیخزانه دار/ عضو اصلی
دکتر مرتضی اعلاباف صباغی
پست الکترونیکی: aalabaf@atu.ac.ir
محل کار: دانشگاه علامه طباطبائیعضو اصلی
دکتر محمد قاسم وحیدی اصل
پست الکترونیکی: m_vahidi_asl@yahoo.com
محل کار: دانشگاه شهید بهشتیدبیر انجمن/ عضو اصلی
دکتر مریم تیموریان
پست الکترونیکی: teimorymar@gmail.com
محل کار: شرکت بیمه مرکزیعضو اصلی
دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی
پست الکترونیکی: amirtpayandeh@gmail.com
محل کار: دانشگاه شهید بهشتیعضو اصلی
خشایار تشت زر
پست الکترونیکی: khashayar97@gmail.com
محل کار: شرکت بیمه


عضو علی البدل
علی فروش باستانی
پست الکترونیکی:  bastani@iasbs.ac.ir
محل کار: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان


عضو علی البدل
دکتر رحیم محمودوند
پست الکترونیکی:  r.mahmodvand@gmail.com
محل کار: دانشگاه بوعلی سینا


بازرس
هاله فرزانه
پست الکترونیکی: Myf5135@gmail.com
محل کار: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی


بازرس علی البدل
امیر الفت
آدرس الکترونیکی: amir_olfat@yahoo.com
محل کار: شرکت بیمه البرز
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.102.11.fa
برگشت به اصل مطلب