انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران
خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران_ شماره 6

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۴ | 
​خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران
 
خبرنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران شماره 6 چاپ شد.


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.116.305.fa
برگشت به اصل مطلب