انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار کمیته ها
اخبار کمیته ها: برگزاری چهارمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 
​برگزاری چهارمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه
 
چهارمین جلسه کمیته درمان در تاریخ 30 ام آبان ماه از ساعت 15 تا 17:30  در محل پژوهشکده بیمه با حضور جناب آقای دکتر عطری به عنوان سخنران برگزار شد.

صورتجلسه چهارمین جلسه کمیته درمان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.117.236.fa
برگشت به اصل مطلب