انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار کمیته ها
اخبار کمیته ها: برگزاری پنجمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 
​برگزاری پنجمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه
 
پنجمین جلسه کمیته درمان در تاریخ 28 ام آذر ماه از ساعت 15 تا 17:30  در محل پژوهشکده بیمه با حضور جناب آقای قندچی به عنوان سخنران برگزار شد.

صورتجلسه پنجمین جلسه کمیته درمان 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.117.244.fa
برگشت به اصل مطلب