انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار کمیته ها
اخبار کمیته ها: برگزاری پنجمین جلسه کمیته بیمه های زندگی در بیمه رازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 
​برگزاری پنجمین جلسه کمیته بیمه های زندگی در محل شرکت بیمه رازی
 
پنجمین جلسه کمیته بیمه زندگی در تاریخ 11 ام دی ماه از ساعت 16:30 تا 18:30  در محل شرکت بیمه رازی برگزار شد.

صورتجلسه پنجمین جلسه کمیته بیمه های زندگی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.117.270.fa
برگشت به اصل مطلب