انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار کمیته ها
اخبار کمیته ها: برگزاری هفتمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/25 | 
​برگزاری هفتمین جلسه کمیته درمان در محل پژوهشکده بیمه
 
هفتمین جلسه کمیته درمان در تاریخ 22 ام اسفند ماه از ساعت 15 تا 17:00  در محل پژوهشکده بیمه با حضور جناب آقای جهاندیده به عنوان سخنران برگزار شد.

صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته درمان
 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.117.288.fa
برگشت به اصل مطلب