انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار انجمن
اخبار انجمن: درج عضویت انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران در خبرنامه IAA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/12 | 
​درج عضویت انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران در خبرنامه IAA
 
IAA با درج خبر زیر در خبرنامه  Berlin Special Newsletter — June 2018  عضویت انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران را اعلام نمود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.61.223.fa
برگشت به اصل مطلب