انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار انجمن
اخبار انجمن: سخنرانان مدعو نخستین کنفرانس بیم سنجی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/17 | 
سخنرانان مدعو نخستین کنفرانس بیم سنجی ایران
 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.61.225.fa
برگشت به اصل مطلب