انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار انجمن
اخبار انجمن: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اعضای پیوسته انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/27 | 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اعضای پیوسته انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران
 
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران به شماره ثبت 35998 و شناسه ملی 14004923670 دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن که از ساعت13:30 الی 30:15 روز یکشنبه مورخ 28/05/1397 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره انجمن و گزارش مالی منتهی به سال 1396 و گزارش بازرس قانونی، برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن و بازرسان، تعیین میزان حق عضویت جدید و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.
 
هیئت مدیره انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران


نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.61.227.fa
برگشت به اصل مطلب