انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار انجمن
اخبار انجمن: اولین همایش ملی اقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | 
به اطلاع می رساند رییس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در اولین همایش ملی اقتصادی با عنوان "چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران: اقتصاد سیاسی شرایط تحریم" برای پانل "اثرات تحریم بر تولید و اشتغال و جایگاه صندوق بیمه" در موضوع "اقتصاد سیاسی اصلاحات نظام بازنشستگی کشور در شرایط تحریم" سخنرانی خواهند کرد.
زمان: ساعت 11 تا 12
تاریخ: 5 دی ماه 97
مکان: سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.61.246.fa
برگشت به اصل مطلب