انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار انجمن
اخبار انجمن: برگزاری چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن در محل دانشگاه شهید بهشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/27 | 
برگزاری چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن در محل دانشگاه شهید بهشتی
 
چهل و ششمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 ساعت 15:00 در محل دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

گزارش چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.61.297.fa
برگشت به اصل مطلب