انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار همایش‌ها، سمینارها و سخنرانی‌ها
همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/25 | 

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران به عنوان حامی علمی همایش در نظر دارند دومین همایش ملی ارزیابی آکچوئری در صندوقهای بازنشستگی ایران را با موضوع «چالش های آکچوئری در صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی» برگزار نمایند. به همین منظور از عموم پژوهشگران، استادان، صاحبنظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  http://www.ssor.ir/meetings/Seminar/sub1-(2) مراجعه فرمایند.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.62.16.fa
برگشت به اصل مطلب