انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار همایش‌ها، سمینارها و سخنرانی‌ها
اخبار همایش ها: همایش بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.62.233.fa
برگشت به اصل مطلب