انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار همایش‌ها، سمینارها و سخنرانی‌ها
سخنرانی پرفسور زارع پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/6/9 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.62.33.fa
برگشت به اصل مطلب