انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار پایگاه خبری
اخبار پایگاه خبری: بیمه شدگان مسن تر و بازنشستگان جوان تر می شوند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 
بیمه شدگان مسن تر و بازنشستگان جوان تر می شوند
 
ایلنا

 
کد خبر: 577226    
به گزارش ایلنا، آمار و اطلاعات بدست آمده از وضعیت سنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که میانگین سن بیمه شدگان در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و از ٣۶/۵ در سال ٩٠ به ٣٨/۵ سال در سال ٩۵ رسیده است.

میانگین سن بیمه شدگان جدید الورود به سازمان تأمین اجتماعی نیز همین وضع را نشان می‌دهد و این شاخص از ٢٨/١٣سال در سال ٩۴به ٢٨/٢٧ سال در سال ٩۵رسیده است.

از سوی دیگر روند تغییرات سنی بازنشستگان تأمین اجتماعی معکوس روند تغییرات سنی بازنشستگان است و میانگین سنی بازنشستگان رو به پایین است و بازنشستگان در حال جوان شدن هستند. میانگین سن بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۶٢/۵سال در سال ٩٠ به ۵٨ سال در سال ٩۵رسیده است.

بازنشستگان تأمین اجتماعی به دو گروه قابل تقسیم هستند. گروه اول کسانی که بر اساس قوانین عادی بازنشسته شده‌اند و گروه دوم افرادی که با قوانین مختلف پیش از موعد طبیعی به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند. تا پایان سال ٩۵ و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، ٣٩ درصد بازنشستگان در زمره بازنشستگان پیش از موعد هستند و ۶١ درصد به صورت طبیعی بازنشسته شده‌اند.

بازنشستگان زیر ۴٠ سال ٢۴۵ نفر هستند

بر اساس آمار ارائه شده ۶ نفر از بازنشستگان عادی و ٢٣٩ نفر از بازنشستگان پیش از موعد در رده سنی ٣۵ تا ٣٩ سال قرار دارند که جوان‌ترین گروه سنی بازنشستگان را به خود اختصاص داده‌اند.

در رده سنی ۴٠ تا ۴۴ سال نیز بازنشستگان عادی ٢٧١۵ نفر و بازنشستگان پیش از موعد ۶۴۶۵ نفر هستند. در رده سنی ۴۵ تا ۴٩ سال نیز ٢٧۴۵۶ نفر بازنشسته عادی و ۴٢۴١٩ نفر بازنشسته پیش از موعد هستند.

به عبارت دیگر در مجموع ٧٩ هزار و ٣٠٠ نفر از بازنشستگان فعلی سازمان تأمین اجتماعی زیر ۵٠ سال سن دارند که بیش از ۴٩ هزار نفر از آنان براساس قوانین مختلف و پیش از موعد طبیعی بازنشسته شده‌اند.

میانگن سنی بیمه شدگان و بازنشستگان یکی از شاخص‌های کلیدی در سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود چرا که مزایای بازنشستگی در این سازمان بر اساس سن افراد برقرار می‌شود.

به میزانی که میانگین سن بیمه شدگان کمتر باشد این انتظار وجود دارد که مدت بیمه‌پردازی و پرداخت حق بیمه و به تبع آن منابع ناشی از حق بیمه افزایش یابد و از سوی دیگر در خصوص مستمری بگیران هرچقدر میانگین سن آن‌ها پائین‌تر باشد به‌‌ همان نسبت مدت بهره‌مندی از مزایای بلند مدت و مصارف سازمان بیشتر خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.66.197.fa
برگشت به اصل مطلب