انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۸ | 
  آدرس دفتر انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
 
نشانی پستی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
صندوق پستی:  1983969411
تلفن: 22419430(021)
آدرس الکترونیکی: ir.actuary@gmail.com

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.85.15.fa
برگشت به اصل مطلب