انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی: کارگاه آشنایی با محاسبات فنی، بیمه و مالی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/30 | 
کارگاه آشنایی با محاسبات فنی، بیمه و مالی
 
هسته کارآفرینی دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند در نظر دارد با حمایت انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران کارگاه آموزشی آشنایی با محاسبات فنی، بیمه و مالی را 24ام آذر ماه 1397  در محل  دانشکده علوم دانشگاه بیرجند برگزار نماید.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.71.271.fa
برگشت به اصل مطلب