انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- کارگاه های آموزشی
اطلاعیۀ چهارم دوره آموزش تخصصی ویژه داوطلبان آزمون اکچوئری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
به اطلاع متقاضیان شرکت در دوره آموزشی یاد شده می رساند که ثبت‌نام این دوره از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و تا پایان ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. برای ثبت‌نام در این دوره به اطلاعیۀ شمارۀ چهار این دوره مراجعه بفرمایید.  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.71.325.fa
برگشت به اصل مطلب